Encyklopedia składników odżywczych

Chlor

Wchodzi w skład płynów ustrojowych, w największej ilości występuje w płynie mózgowo-rdzeniowym. Jony chloru służą do wytwarzania w żołądku kwasu solnego oraz wraz z sodem wpływają na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej i regulację ciśnienia osmotycznego.

Źródła:

Podobnie jak w przypadku sodu głównym źródłem chloru jest sól kuchenna.

Niedobór:

Czynnikami ryzyka są głównie wymioty oraz nadmierne pocenie się.