Formy płatności w sklepie WisentLab.com

§8. Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość należnych podatków, natomiast nie zawierają kosztów dostawy Towaru i wybranej formy płatności.
 3. Koszty transakcji i dostawy Towaru ponosi Klient.
 4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu dostawy Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostawy i transakcji.
 5. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
  1. kartą płatniczą przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,
  2. przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy, za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności,
  3. kartą płatniczą za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności,
  4. BLIK-iem za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności.
 6. Sprzedawca korzysta z usług zewnętrznego operatora płatności:
  1. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887 oraz REGON: 301345068,
  2. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności AutoPay, obsługiwanego przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718) przy ul. ul. Powstańców Warszawy 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 5851351185 oraz REGON: 191781561.
 7. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
  1. w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności kartą płatniczą przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,
  2. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem bankowym,
  3. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności obsługiwanej przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
 8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
  2. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów dostawy Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.