Formy dostawy w sklepie WisentLab.com

§7. Dostawa

 1. Wydanie Towarów będących rzeczami fizycznymi odbywa się:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy do Paczkomatu za pośrednictwem Przewoźnika, do Paczkomatu wybranego przez Klienta.
 2. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Szczegółowe informacje o kosztach i metodach dostawy są opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
 4. Termin dostawy Towarów do Klienta wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.
 5. W wariancie płatności z góry, bieg terminu wysyłki Towaru liczony jest od uznania wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 6. W każdym wariancie płatności, samo wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
 7. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich dostawy, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki rekomendujemy zgłosić reklamację bezpośrednio do Przewoźnika – najlepiej spisać z Przewoźnikiem protokół stanu przesyłki, lub skontaktować się ze Sprzedawcą. Przy dostawie Paczkomatem rekomendujemy, aby pokazać uszkodzenia pod kamerą monitoringu Paczkomatu; umieścić uszkodzoną, nieotwartą przesyłkę w tej samej skrytce Paczkomatu, w której się znajdowała i zamknąć tę skrytkę, zgodnie z komunikatami na ekranie Paczkomatu. Następnie należy zgłosić reklamację właścicielowi danego paczkomatu, zgodnie z komunikatami na ekranie paczkomatu lub Sprzedawcy.